Wednesday, January 20, 2010

“ ေရာသမေမႊသီခ်င္းဆိုမယ္ ”


လူ႔ဘ၀ဇတ္ခုံေပၚမွာ ့ ့ ့ ့ ့
ေတာနဲ႔ျမိဳ႔နဲ႔ကမတူကာ
ေျမလတ္ကပါတမူကြဲျပားေနျပန္ေတာ႔
အမ်ားတကာနားလည္ျပီး
ဆိုတတ္တဲ႔ေနရာလိုက္ဆိုလို႔ရေအာင္
က်ဳပ္ ့ ့ ့ ေရာသမေမႊသီခ်င္းပဲဆိုေတာ႔မယ္ ့ ့ ့ ။

  ဇာနည္ေမာင္

No comments:

Post a Comment